http://www.bonsaibaan.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก Home  รวมรูปภาพ Gallery  วีดีโอ Videos  บทความ Article  เว็บบอร์ด Webboard  ติดต่อเรา contact us
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
หน้าแรก Home
รวมรูปภาพ Gallery
วีดีโอ Videos
บทความ Article
เว็บบอร์ด Webboard
ข่าวสาร news
การปลูกบอนไซเบื้องต้น
บอนไซ วีดีโอ
สาระน่ารู้
ดวงชะตาปี 2562
GREEN TOUR ท่องเที่ยวเขียวๆ
 

สะแกกรัง ภูมิน้ำภูมิดินถิ่นเกาะเทโพ-ท่าจีน


สะแกกรัง ภูมิน้ำภูมิดินถิ่นเกาะเทโพ-ท่าจีน

ตลาดอุทัยธานีริมสะแกกรัง

 

จากเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากนั้น ได้มีการพูดถึงชื่อแม่น้ำสะแกกรัง กันบ่อยครั้ง จึงทำให้หลายคนสนใจถึงแม่น้ำสายนี้ไม่แพ้แม่น้ำเจ้าพระยา วันอาทิตย์นี้ขอพาไปสำรวจหาภูมิแห่งแม่น้ำสายนี้ว่า มีความเป็นมาอย่างไร แม่น้ำสะแกกรังมีต้นน้ำกำเนิดจากเทือกเขาโมโกจู ในจังหวัดกำแพงเพชร แล้วไหลผ่านพื้นที่กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานีและชัยนาทออกไปจรดกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปลายเกาะเทโพ ตำบลท่าซุงอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี รวมความยาวแล้วประมาณ 225 กิโลเมตร

แม่น้ำสะแกกรังสายนี้มีการเรียกชื่อแม่น้ำไปตามท้องถิ่นที่แม่น้ำไหลผ่าน เรียกคลองแม่เร่-แม่วงก์ ช่วงที่ไหลผ่านอำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงเขาชนกัน เรียกแม่น้ำวังม้า ในช่วงที่ไหลผ่านอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เรียกแควตากแดดช่วงที่ไหลผ่านเขตอำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอทัพทัน และอำเภอเมือง มาออกปากคลองขุมหมา คลองนี้ต่อมาเรียกชื่อตามวัดว่า คลองขุมทรัพย์ มีคลองเข้าไปบึงขนาดใหญ่กลางเกาะเทโพ และมีลำรางให้เดินเรือออกไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของเกาะ เทโพ  พื้นที่เกาะเทโพแห่งนี้จึงถูกขนาบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรัง

 


ร.5 ทรงถ่ายเรือนแพในแม่น้ำ

ตั้งแต่ปากคลองขุมหมา ตรงบ้านจักษา อำเภอเมืองนั้นเป็นทางแยกที่สิ้นสุดของแควตากแดดและเป็นจุดเริ่มเรียกแม่น้ำ สะแกกรัง ที่มีคลองขุมหมาผ่านเข้าไปยังบึงใหญ่  ทำให้น้ำตรงนี้ดูเป็นสองสีด้วยเหตุที่แควตากแดดนั้นอยู่สูงกว่า น้ำจึงไหลลงแม่น้ำสะแกกรังและคลองขุมหมา บริเวณนี้เรียกบ้านน้ำตก


 เรือส่งผลไม้ขึ้นตลาด

แม่น้ำสะแกกรังไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานี แล้วไหลไปบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในสภาพปัจจุบัน  หากศึกษาจากร่องรอยแม่น้ำเดิมแล้วพบว่า แม่น้ำสะแกกรังนี้เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำมะขามเฒ่าหรือแม่น้ำท่าจีน ที่ไหลจากตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีเกาะเทโพเป็นแผ่นดินแบ่งแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำมะขามเฒ่าไปจนถึงปาก คลองมะขามเฒ่า ฝั่งตะวันตกที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท แม่น้ำมะขามเฒ่านี้ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร แล้วไหลออกสู่อ่าวไทยที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325 กิโลเมตร  แม่น้ำมะขามเฒ่าจึงมีชื่อเรียกหลายชื่อ กล่าวคือช่วงที่ ไหลผ่านอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทนั้นเรียกว่า “แม่น้ำมะขามเฒ่า” ช่วงที่ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกว่า “แม่น้ำสุพรรณบุรี” ช่วงที่ผ่านจังหวัดนครปฐมเรียกว่า “แม่น้ำนครชัยศรี” และช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาคร และไหลลงสู่อ่าวไทยนั้นเรียกว่า “แม่น้ำท่าจีน”

 


 ชาวบ้านสะแกกรังสมัยร.5

เดิมนั้นแม่น้ำมะขามเฒ่าไหลขนานมากับแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีเกาะเทโพแบ่งระหว่างแม่น้ำ โดยมีแผ่นดินที่เป็นเกาะยาวไปจนถึงวัดปากคลองมะขามเฒ่า ครั้นนานวันกระแสน้ำทั้งสองแม่น้ำนี้ได้ร่วมด้วยช่วยกันซัดแผ่นดินที่เป็น เกาะยาวนั้นให้ทะลายลงแม่น้ำจนเกาะยาวเรียวนั้นถูกแบ่งเป็นช่องให้แม่น้ำสอง สายบรรจบกันเป็นช่วงๆ 2-3 แห่ง แบ่งให้แผ่นดินที่ยาวเรียวนั้นเป็นเกาะเล็กๆ อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนแผ่นดินที่ติดกันตรงปากคลองมะขามเฒ่านั้นถูกกระแสน้ำที่เลี้ยวเข้าปาก คลองมะขามเฒ่าพุ่งตรงพังแผ่นดินรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าวัดปากคลองฯจน เป็นช่วงที่เป็นแม่น้ำกว้างที่สุด แม้ต้นมะขามใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณนี้มานานก็พังลงแม่น้ำสิ้น.


แม่น้ำสะแกกรังในวันนี้

ปลายสมัยกรุงธนบุรีนั้นชุมชนคนจีนพากันมาอยู่ที่บ้านท่าซุงเป็นคนงานถลุง เหล็กกว่า 3,000 คน สำหรับส่งออกในรัชกาลที่ 3ภายหลังเมื่อเลิกกิจการก็พากันย้ายไปตั้งชุมชนที่บ้านสะแกกลาง เดิมนั้นเป็นป่าต้นสะแกผืนใหญ่เมื่อตัดไม้สะแกไปเผาถ่านส่งถลุงเหล็กเกือบ หมด เมื่อตั้งหมู่บ้านก็มีป่าสะแกเหลืออยู่กลางหมู่บ้าน จึงเรียก บ้านสะแกกลางบ้าน เลยนำชื่อนี้มาเรียกแม่น้ำสะแกกลางคนจีนมาตั้งโรงสีและยุ้งฉางซื้อข้าว  ทำให้พ่อค้าข้าวที่เดินทางเรือนั้นรู้จักตำบลนี้ดีว่าชื่อ สะแกกรัง ตามสำเนียงคนจีนสมัยนั้น-คนจึงเรียกชื่อนี้แทนแม่น้ำมะขามเฒ่าหรือแควตากแดดไป แม่น้ำสะแกกรังคือภูมิน้ำภูมิดินของเกาะเทโพสู่แม่น้ำท่าจีนเชื่อมกับอ่าวไทย 

 


โรงสีข้าวริมแม่น้ำสะแกกรัง


ท่าเรือข้ามแม่น้ำไปเกาะเทโพคัดจาก นสพ.แนวหน้า ฉบับบวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555

ขออนุญาตเผยแพร่ ด้วยจิตคารวะ

Tags : สะแกกรัง เกาะเทโพ ท่าจีน อุทัยธานี ท่าจีน

 
« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
กรมอุตุนิยมวิทยา
บ้านและสวน
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
คมชัดลึก
กรุงเทพธุรกิจ
bangkokpost
Nation
โพสต์ ทูเดย์
แนวหน้า
discovery channel
ฮวงจุ้ยอินเตอร์
เพื่อนบ้านทั้งหมด
Link
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
yellowpages.co.th
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
unseentourthailand.com
the potted World
igetweb.com
-----[FreeSplanS.com]-----ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์-----
igetweb.com
Everything is Easy with Easy Branches.
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
Free advertising
เพื่อนบ้านทั้งหมด
 หน้าแรก Home  รวมรูปภาพ Gallery  วีดีโอ Videos  บทความ Article  เว็บบอร์ด Webboard ติดต่อเรา contact us
view