http://www.bonsaibaan.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก Home  รวมรูปภาพ Gallery  วีดีโอ Videos  บทความ Article  เว็บบอร์ด Webboard  ติดต่อเรา contact us
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
หน้าแรก Home
รวมรูปภาพ Gallery
วีดีโอ Videos
บทความ Article
เว็บบอร์ด Webboard
ข่าวสาร news
การปลูกบอนไซเบื้องต้น
บอนไซ วีดีโอ
สาระน่ารู้
ดวงชะตาปี 2562
GREEN TOUR ท่องเที่ยวเขียวๆ
 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แหล่งเรียนรู้..."คุณค่าแห่งยุคสมัย"

Bookmark and Share
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แหล่งเรียนรู้..."คุณค่าแห่งยุคสมัย" 

"กรุงรัตนโกสินทร์" เป็นนามของราชธานีของไทย ที่เรียกขานกันมาตั้งแต่เริ่มแรกสถาปนา ในปี พ.ศ. 2325 ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงมาเป็น "กรุงเทพมหานคร"ในปัจุบัน

 

 นับตั้งแต่สร้างกรุงจนถึงปัจจุบัน กรุงรัตน์โกสินทร์ มีการสืบทอด พัฒนา ผสมผสานด้าน ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนมีความหลากหลาย งดงาม และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ ดุจอัญมณีมีค่าหลากสี ผ่นการเจียระไนพราวแสง เปล่งประกายงาม

 ช่วงที่ผ่านมา "สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์" มีนโยบายที่จะปรับปรุงอาคารบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ที่หมดสัญญาเช่าให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยเริ่มที่ อา คารใกล้กับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และวัดราชนัดดาฯ เป็นอาคารแรก และด้วยเหตุที่อาคารหลังดังกล่าว เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าสู่เขตพระราชธานีเมื่อครั้งในอดีต หรืออีกนัยหนึ่งคือ ประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์

 จึงมีแนวคิดให้อาคารแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมเกียรติยศแห่งแผ่นดินสยามตลอดยุค รัตนโกสินทร์ อันเป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่าของชาติมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปที่จะได้ชื่นชมกับมรดกของแผ่นดิน และได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับยุครัตนโกสินทร์อย่างถ่องแท้และถูกต้อง และให้ชื่ออาคารนี้ว่า... "อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์"

 จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เล่าย้อนให้ฟังว่า การบูรณะปรับปรุงอาคารดังกล่าว เริ่มลงมือตั้งแต่ปี 2551 แล้วเสร็จในปี 2553 โดยยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมภายนอกไว้ตามรูปแบบเดิม โดยกำหนดพิธีเปิดอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 มี.ค. 2553 หลังจากนั้นก็จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม เพื่อร่วมภาคภูมิใจไปกับ ศิลปวิทยาการ มรดกของแผ่นดินที่สืบทอดมายาวนาน และอารยธรรมของประเทศในยุคที่เรียกว่า รัตนโกสินทร์นี้ ตั้งแต่วันที่9 มี.ค. 2553 เป็นต้นไป

 ทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นว่า นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้สะท้อนเจตนารมณ์และความตั้งใจในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพ มหานคร ในฐานะเมืองแห่งบันเทิงศึกษา หรือ Edutainment ให้มีความชัดเจน และน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย รวมทั้งการได้เรียนรู้ ถึงแหล่งที่มา ความสำคัญของประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้พวกเราคนไทยรู้จักตัวตนของตนเองมากขึ้น แต่ยังช่วยให้พวกเราได้รับรู้ว่า เราควรจะดำเนินวิถีชีวิตเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต เพื่อธำรงและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะอันงดงามของชาติให้สืบไปอย่างยั่งยืน

 ประเด็นที่น่าสนใจคือ "อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์" ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ แต่เป็นอาคารนิทรรศการที่มีการเปลี่ยนแปลง และเคลื่อนไหวตลอดเวลาผ่านกิจกรรมและการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างของรัตนโกสินทร์ ไม่ว่าจะเป็น ความยิ่งใหญ่ของพระบรม มหา ราชวัง ซึ่งถือเป็นเกียรติยศแห่งแผ่นดินสยาม พระราชพิธีสำคัญต่างๆ สถาปัตยกรรม วัง วัด บ้านในแต่ละยุค สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจรอบๆ เกาะรัตนโกสินทร์ มหรสพอันทรงคุณค่ามากมาย

 สิ่งเหล่านี้จะจัดแสดงในลักษณะสื่อผสมเสมือนจริง ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประ ยุกต์ เพื่อใช้นำเสนอเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมด้วยเทคโนโลยีมุมมองแบบ 360 องศา ที่จะสร้างบรรยายกาศรอบตัวของผู้เข้าชมให้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงเมื่อ 200 กว่าปีก่อน

 การเดินชมอาคารแห่งนี้จะอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่าน 7 ห้องการแสดง เรียกได้ว่า ไม่เพียงแต่จะได้ความรู้แล้ว ยังได้รับความเพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจจากการเข้าเยี่ยมชม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์แห่งนี้ด้วย

 

 

สำหรับ พื้นที่จัดแสดงภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แบ่งเป็น 3 ชั้น ประกอบไปด้วย...

 ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ร่วมย้อนกลับไปสู่เมื่อครั้งแรกเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยสื่อผสม 4 มิติ ชัดเจนทั้งภาพ เสียง กลิ่น และสัมผัส

 ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม ตื่นตาไปกับแบบจำลองพระบรมมหาราชวังที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ครั้งแรกที่จะได้ชมพระแก้วมรกตในเครื่องทรงครบทั้ง 3 ฤดูในคราวเดียว ลัดเลาะประตูย่ำค่ำเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นใน ซึ่งถือเป็นโอกาสเดียวที่ผู้ชายมีสิทธิ์เข้าชมเขตพระราช ฐานชั้นในได้อย่างใกล้ชิดที่นี่

 ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์ ย้อนยุคไปชมบรรยากาศมหรสพสมโภช เสมือนได้อยู่ท่าม กลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองเมื่อ 200 กว่าปีก่อนในมุมมอง 360 องศา เรียนรู้ภาษาท่าทางโขน และทดลองเชิดหุ่นกระบอก

 ห้องลือระบิลพระราชพิธี ชื่นชมความยิ่งใหญ่ ตระการตากับ พระราชพิธีที่เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในรูปแบบ 3 มิติ

 ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม ชื่นชมรูปแบบสถาปัตยกรรมของไทย ทั้ง วัง วัด บ้าน และร่วมสนุกกับการขี่ม้าชมเมือง พายเรือชมสวน ขับรถชมบ้านเรือนกรุงเก่า ในแบบนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

 ห้องดื่มด่ำย่านชุมชน ชื่นชมผลงานการรังสรรค์จากชุมชนต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งบางชิ้นหาชมได้ยากในปัจจุบัน ผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟ อันทันสมัย

 ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง ประสบการณ์ใหม่ที่คุณจะได้เข้าไปเป็นตัวละครหลัก ในภาพยนตร์แอนนิเมชั่น โลดแล่นท่องเที่ยวไปทั่วกรุง

 หากสนใจ ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าชมได้ที่ www.nitasrattanakosin.com สุดท้ายนี้ หากใครที่ต้องการสัมผัสกับเรื่องราวอันทรงคุณค่าของยุคสมัยรัตนโกสินทร์ ยุคที่พวกเราคนไทยทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอยู่ ณ ปัจจุบัน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ บนถนนราชดำเนินกลางแห่งนี้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจได้ สมดั่งคำกล่าวที่ว่า นิทรรศน์รัตนโกสินทร์...คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่งวัน

คัดจาก น.ส.พ.แนวหน้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2553
ขออนุญาตเผยแพร่  ด้วยจิตคารวะ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
กรมอุตุนิยมวิทยา
บ้านและสวน
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
คมชัดลึก
กรุงเทพธุรกิจ
bangkokpost
Nation
โพสต์ ทูเดย์
แนวหน้า
discovery channel
ฮวงจุ้ยอินเตอร์
เพื่อนบ้านทั้งหมด
Link
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
yellowpages.co.th
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
unseentourthailand.com
the potted World
igetweb.com
-----[FreeSplanS.com]-----ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์-----
igetweb.com
Everything is Easy with Easy Branches.
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
Free advertising
เพื่อนบ้านทั้งหมด
 หน้าแรก Home  รวมรูปภาพ Gallery  วีดีโอ Videos  บทความ Article  เว็บบอร์ด Webboard ติดต่อเรา contact us
view