http://www.bonsaibaan.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก Home  รวมรูปภาพ Gallery  วีดีโอ Videos  บทความ Article  เว็บบอร์ด Webboard  ติดต่อเรา contact us
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
หน้าแรก Home
รวมรูปภาพ Gallery
วีดีโอ Videos
บทความ Article
เว็บบอร์ด Webboard
ข่าวสาร news
การปลูกบอนไซเบื้องต้น
บอนไซ วีดีโอ
สาระน่ารู้
ดวงชะตาปี 2562
GREEN TOUR ท่องเที่ยวเขียวๆ
 

เสียงจากชุมชน เพื่อ....ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

เสียงจากชุมชน เพื่อ....ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

คอลัมน์ สุวรรณภูมิ สังคมวัฒนธรรม

โดย เจนจิรา เบญจพงศ์ และพันธุ์ทิพย์ ธีระเนตรBookmark and Share


(บน) เจ้าอาวาสวัดเขาไม้เดน และตัวแทนหน่วยงานราชการในท้องถิ่นร่วมพูดคุย (ล่างซ้าย) อาจารย์รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน ในงานเสวนาประชาพิจารณ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เมืองบน บ้านโคกไม้เดน บนศาลาวัดเขาไม้เดน บ้านโคกไม้เดน ต.ท่าน้ำอ้อย อ. พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552 (ล่างขวา) ชาวบ้านชมการแสดง "ระบำทวารวดี" ของเด็กๆ ในท้องถิ่น
เช้าตรู่ของวันศุกร์กลางเดือน มิถุนายน บริเวณศาลาวัดเขาไม้เดน บ้านโคกไม้เดน ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ชาวบ้านจากทั่วตำบลท่าน้ำอ้อยและบ้านใกล้เคียงต่างมารวมตัวกัน เด็กๆ นักเรียนเข้าแถวเดินตามคุณครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณย่าคุณยายเคี้ยวหมากหยับๆ จับจองที่นั่งพูดคุยกันอย่างคุ้นเคย

วันนี้ ที่บ้านโคกไม้เดน ชาวบ้านจะได้ร่วมกันแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองบน โคกไม้เดน" บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขามาแต่ปู่ย่าตายาย ที่ทิ้งร่องรอยว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ที่สืบเนื่องมาจากชุมชนยุคสุวรรณภูมิ เมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว

เสียง โฆษกประกาศเชิญชวนและบอกกล่าวชี้แจงรายการต่างๆ ที่จะมีขึ้นในวันนี้ คุณป้าคุณน้านั่งปิ้งข้าวเกรียบว่าวไว้แจกคนที่มาร่วมฟัง ของกินเล่นแบบชาวบ้านง่ายๆ ที่ได้รับความนิยมจากคนทุกเพศทุกวัยในงาน บรรยากาศที่ดูราวกับงานบุญของวัดมีทุกคนมาร่วมลงแรงเพื่อบ้านของตัวเองคนละ ไม้ละมือ"เจ้าอาวาส"ริเริ่ม

พระอธิการธีรศักดิ์ ธีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเขาไม้เดน กล่าวถึงแนวทางที่อยากได้จากงานวันนี้ว่า

" อาตมาอยากได้ความคิดเห็นจากชาวบ้าน ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ ว่าเราจะทำให้เป็นสาธารณประโยชน์อย่างไรต่อไป ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ที่มีงานวันนี้ก็เพื่อจะดูว่าเห็นสมควรหรือไม่"

พระอธิการธีรศักดิ์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัดเขาไม้เดน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น โดยเก็บรวบรวมโบราณวัตถุต่างๆ มาตั้งแต่ พ.ศ.2543

ในระยะแรก เจ้าอาวาสเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างด้วยตนเอง แม้กระทั่งการต่อตู้ไม้สำหรับจัดแสดง เมื่อชาวบ้านรู้เข้าก็พากันนำข้าวของเครื่องใช้ที่ขุดพบขณะทำไร่ไถนามาถวาย วัด เพราะเห็นถึงความตั้งใจจริง จนกระทั่งสามารถเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการไปเมื่อ พ.ศ.2549

ปัจจุบัน มีการจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ อยู่บนชั้น 2 ของอาคารพิพิธภัณฑ์ ส่วนชั้นล่างมีโครงการที่จะจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้าน "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น" ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ

(ซ้าย บน) บรรยากาศโดยรอบศาลาวัดเขาไม้เดน สถานที่จัดงานประชาพิจารณ์ (ขวาบน) เด็กนักเรียนในท้องถิ่นเข้าร่วมฟังการแสดงความคิดเห็นของชาวบ้านในงานประชา พิจารณ์ (ซ้ายล่าง) "พี่เบิ้ม" ชาวบ้านโคกไม้เดน ชักชวนให้เริ่มพัฒนาท้องถิ่นกันอย่างจริงจัง (ขวาล่าง) วงออเคสตราจากกรมศิลปากร บรรเลงเพลง "โคกไม้เดน" แต่งโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ


ใครอยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ติดต่อที่ท่านเจ้าอาวาสโดยตรง โทร.0-80116-8523ขอของคืนจากกรมศิลปากร

อาจารย์ นัทธี พุคยาภรณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ แสดงความเห็นว่า ท้องถิ่นควรช่วยเหลือตนเองก่อน เช่น การปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาดตาสมกับเป็นแหล่งโบราณคดีที่จะเชิญชวนให้คน มาท่องเที่ยว ฝึกฝนเด็กๆในท้องถิ่นให้เป็น "มัคคุเทศก์น้อย" ส่วน อบจ.กับสำนักเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ อาจมีช่องทางที่จะให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ

นอกจากนี้ ทางท้องถิ่นควรขอความร่วมมือจากกรมศิลปากร ขอนำโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้จากโคกไม้เดนกลับคืนมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต่างๆ เพื่อนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วัดเขาไม้เดนเมื่อทางท้องถิ่นมีความพร้อม เพียงพอ

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

คุณสำเริง สังข์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อย เสริมว่า เมื่อเกิดงานประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะพัฒนาส่งเสริมบ้านโคกไม้เดนให้เป็นแหล่งท่อง เที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยจะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นกับหน่วยราชการ เช่น ประสานไปทาง อบจ.นครสวรรค์ ให้สนับสนุนที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์

คุณ ปัญญาข้าราชการวัยเกษียณที่อุตส่าห์เดินทางมาจากปากเกร็ด นนทบุรี ทราบข่าวจากคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์มติชน จึงอยากร่วมเสนอความคิดเห็นด้วย เพราะมองเห็นว่าชุมชนนี้มีจิตสำนึกดี เมื่อเจอของเก่าก็นำมามอบให้เจ้าอาวาส ไม่ได้เอาไปขาย

"ต้องวางระบบ ว่าเราจะพัฒนาอะไร ในการดำเนินงานอยากให้เป็นภาคประชาชนเป็นหลัก แล้วภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง อยากให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องของการทำงาน เมื่อทำไปแล้วขอให้มีการประเมินผลตลอดเวลา ชาวบ้านต้องคอยทบทวนว่าอะไรขาด อะไรเกิน"ความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

อาจารย์ นาวิน ทองมาก เคยสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน ตอนนี้ย้ายไปอยู่โรงเรียนประจำอำเภอ แต่ยังรักบ้านโคกไม้เดน ได้ร่วมเสนอแนวทางในด้านการเรียนการสอนว่าคำบรรยายใต้ภาพที่เด็กๆ ถ่าย 20 ภาพ (จากซ้ายไปขวา) - 1."ความอบอุ่น" ภาพเด็กๆ นั่งรถกระบะกลับมาโรงเรียน ในกิจกรรมถ่ายภาพวันแรก ถ่ายโดยน้องแฮม 2."นํ้าพริกชุมชน" ภาพตัวอย่างนํ้าพริกของยายรวยที่เรื่องชื่อหมู่บ้านและระแวกใกล้เคียง ถ่ายภาพน้องเจมส์ 3."นก" ถ่ายภาพโดยน้องเจมส์ 4.ภาพเด็กๆ เล่นเครื่องออกกำลังกายที่ตั้งอยู่ในโรงเรียน ให้ชื่อว่า "ความสุข" ถ่ายภาพโดยน้องนุ่น 5."จักรยาน" พาหนะคู่ใจของแก๊งเด็กๆ ชุมชนบ้านไม้เดน ถ่ายภาพโดยน้องดาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุน้อยที่สุดในผู้ร่วมกิจกรรม 6."เจดีย์" ภาพฐานสถูปสมัยทวารวดีในหมู่บ้านเขาไม้เดน ถ่ายภาพโดยน้องแจ๊ค 7."ท้องฟ้า" ถ่ายภาพโดยน้องเตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 8.ภาพชิ้นส่วนใบเสมาสมัยทวารวดีบนเขาไหว้พระ ใกล้วัดเขาไม้เดน ถ่ายภาพโดยน้องหมิว 9.กิ้งกือสีเทาของเด็กๆ บ้านเขาไม้เดน พบได้ทั่วไประหว่างทางเดินขึ้นเขา 10."น้องนาย" น้องๆ ที่ร่วมกิจกรรมที่ถูกเพื่อนบันทึกเอาไว้ขณะใช้กล้องของตัวเองครั้งแรก 11.ภาพเด็กจับกลุ่มกันออกถ่ายรูป ถ่ายโดยน้องดาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 12.ภาพคณะทำงานขณะชมวิวอยู่บนเขาไหว้พระ 13.ภาพพระพุทธรูปนาคปรกของวัดในชุมชน ถ่ายภาพโดยน้องนาย 14.บรรยากาศห้องเรียนที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 15.ภาพทีมงานรายการทุ่งแสงตะวัน และคณะทำงานพิพิธภัณฑ์ บนเขาไหว้พระ 16.ภาพแทนข้อมูลการขุดแต่งสถูปของกรมศิลปากร ที่แผ่นข้อมูลโดนขโมยไปแล้ว 17."เขา" ภาพเขตบ้านเขาไม้เดน ถ่ายภาพโดยน้องแจ๊ค ถ่ายลงมาจากเขาลั่นทม 18.วิวจังหวัดอุทัยธานีมองออกมาจากเขาไหว้พระ ถ่ายภาพโดยน้องเตย 19."ความเขียว" ภาพจากกิจกรรมการถ่ายภาพของน้องๆ 20.ภาพมิวเซียมชุมชนเขาไม้เดน ถ่ายโดยเด็กๆ ในกิจกรรมถ่ายภาพวันแรก


"อยากให้เขียนหลักสูตรการศึกษาเรื่องโคกไม้เดนแก่เด็กในโรงเรียนเขตนี้ สอนเยาวชนให้เกิดสำนึกในความเป็นคนโคกไม้เดนอย่างแท้จริง เพื่อสามารถคิดเห็นแนวทางพัฒนา ทำมาหากินในชุมชนตัวเองต่อไปได้""ทำอะไรก็ไร้ค่า ถ้าทำไม่จริง"

สำหรับ เสียงของคนในชุมชนเองยังมีอยู่น้อย อาจเพราะยังไม่คุ้นเคยกับงานประชาพิจารณ์ทำนองนี้ เลยมีพี่เบิ้มชาวบ้านโคกไม้เดนแท้ๆ แต่ย้ายไปอยู่ต่างถิ่นเสียนาน ออกมาเป็นจุดเริ่มต้นความเห็นของฝ่ายชาวบ้านในพื้นที่ด้วยความคิดเห็นส่วน ตัวว่า

"คนที่มาเที่ยวจะมาดูอะไร คุ้มไหมที่จะแวะ จะมาดูแค่พิพิธภัณฑ์ที่วัดไม่พอ เรามีของดีๆ ของแท้ๆ ก็ไปฝากอยู่บ้านคนอื่นหมด อยู่พิพิธภัณฑ์อื่นหมด บ่งบอกถึงว่าเราไม่มีความสามารถที่จะดูแลปกครองทรัพย์สินเราเองได้

ของๆ เราเองแต่ดูแลไม่ได้เป็นเพราะสาเหตุอะไร พวกเราลองกลับไปนั่งคิดดู ทำกันซะที เริ่มก้าวที่ 1 แล้ว มันจะมีก้าวที่ 2 ทำสิ่งต่างๆ ให้เด็กๆ ลูกๆ หลานๆ เรา เพราะสิ่งต่างๆ เขาพูดกันหมดแล้วว่าโคกไม้เดนมันมีความสำคัญขนาดไหน"

พี่เบิ้มยังตบทิ้งท้ายว่า "ขอให้ทำเถอะครับ ทำอะไรก็ไร้ค่า ถ้าไม่ทำจริง"ท้องถิ่นแข็งแรง

บทสรุปของงานครั้งนี้อาจยังไม่มี เพราะนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นความเคลื่อนไหวของคนในชุมชนบ้านโคกไม้เดนและ บ้านบนที่ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อบ้านเกิดของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นในเชิงพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวหรือเสริมหลักสูตรการเรียนใน ระดับท้องถิ่น

แต่ที่สำคัญและจะอยู่กับชาวบ้านไปตลอดไม่มีกำไรขาด ทุน คือการปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่นกว่า 2,000 ปี ที่มากกว่าความเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แต่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ภูมิภาคสุวรรณภูมิ แล้วจากนั้นจะวางแผนคิดต่อยอดแตกสายขยายผลออกไปยังไงคงต้องให้เป็นความคิด ของคนในท้องที่ช่วยกันปรึกษาหารือ

เราหวังว่าจะได้เห็นชุมชนแสดงพลังความคิดกันอย่างนี้อีก เพื่อพัฒนาความรู้ท้องถิ่นให้ยั่งยืน ส่งผลให้ท้องถิ่นแข็งแรงต่อไปข้างหน้า"บ้านเรา เราถ่ายเอง"

กิจกรรมภาพถ่ายชุมชนที่บ้านโคกไม้เดน จังหวัดนครสวรรค์

วิภาช ภูริชานนท์


ผม เริ่มต้นกิจกรรมภาพถ่ายชุมชนมาตั้งแต่เมื่อสามปีก่อนเนื่องจากสนใจที่จะ ศึกษามุมมองของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งรอบตัว ประกอบกับด้วยการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะนั้นทำให้ผมค่อยๆ เริ่มมองเห็นว่าภาพถ่ายเป็นรูปแบบการสื่อสารที่เรียกว่า "ภาษาภาพ" ซึ่งก็ถือเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งที่มีความแตกต่างจากภาษาเขียน หรือภาษาพูด

กล้องถ่ายภาพเป็นอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมในการสื่อสาร เช่นเดียวกับปากกาและสมุดบันทึก ขณะเดียวกันวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพที่ทำให้ตัวมันเองสามารถรับใช้ผู้คน ทุกเพศทุกวัยได้ ด้วยการทำงานที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว พอ กับที่มันมีพลังในการบันทึกความสวยงาม และสร้างชิ้นงานศิลปะ

ความ อยากรู้อยากเห็นและความเชื่อเหล่านี้เองที่ทำให้ผมเริ่มอยากเห็นภาพที่คน อื่นถ่าย และเริ่มขอให้คนอื่นถ่ายภาพให้ แล้วเริ่มพัฒนาไปเป็นกิจกรรมทางศิลปะและการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา

ต่อ มาผมเบนเข็มมาสนใจศึกษามุมมองของเยาวชน ซึ่งน่าจะมีความปรุงแต่งทางการศึกษาและวัฒนธรรมน้อยกว่าผู้ใหญ่ และเริ่มกิจกรรมภาพถ่ายชุมชนครั้งใหม่ขึ้นที่ชุมชนโคกไม้เดน

ผมได้ ไปทำกิจกรรมกับเด็กๆ สิบกว่าคนที่มีอายุระหว่าอายุ 9-15 ปี ที่โรงเรียนประถมประจำหมู่บ้านที่เขาไม้เดนเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเริ่มจากกิจกรรมที่ทำให้เขารู้จักตนเอง กล้องถ่ายภาพ และเริ่มตั้งคำถามว่าชุมชนมีอะไร หลังจากนั้นก็ให้เด็กจับกลุ่มกันถ่ายภาพตามสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นสิ่งพิเศษใน ชุมชน ก่อนที่จะให้เด็กๆ บางคนถ่ายภาพชุมชนอย่างอิสระในวันถัดมา แล้วจึงเข้าไปจัดนิทรรศการภาพถ่ายของพวกเขาเองในโรงเรียนในอาทิตย์ถัดไป

ภาพ ถ่ายทั้งหมดได้แสดงให้เห็นว่าโคกไม้เดน ไม่ได้มีแค่วัด โรงเรียน และภูเขา ที่นี่ยังมีตะกร้าสาน นํ้าพริกชุมชน แกะ และสถูปสมัยทวารวดี

 

คัดจาก น.ส.พ.มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552

ขออนุญาตเผยแพร่  ด้วยจิตคารวะ

 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  คนไทย
  คนไทย 25/06/2009 11:07
  ดีมากเลยครับ การกระตุ้นให้ชุมชนรื้อฟื้น ศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชน จะเป็นก้าวแรกมี่จะทำให้คนไทยเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ของไทย
  คนรุ่นใหม่และเยาวชนขาดจิตสำนึกในวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาติไปมาก ทางการต้องสนับสนุนครับ ถีงเวลาแล้วที่จะต้องรณรงค์ให้รักชาติ ก่อนที่จะไม่มีชาติให้รัก
  จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สื่อของเขาช่วยอย่างมากที่จะกระตุ้นความเป็นชาตินิยม ควรเลียนแบบสิ่งดีๆที่ประเทศเขาทำดีกว่าครับ
  ยิ่งสหรัฐฯหนักเข้าไปใหญ่ ประวัติศาสตร์ของเขาสั้นนิดเดียว แต่ไปดูเถอะครับ พิพิทธภัณฑ์เขายิ่งใหญ่มาก เขาทำให้ประชาชนมีความภูมิใจในชาติ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
« August 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
กรมอุตุนิยมวิทยา
บ้านและสวน
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
คมชัดลึก
กรุงเทพธุรกิจ
bangkokpost
Nation
โพสต์ ทูเดย์
แนวหน้า
discovery channel
ฮวงจุ้ยอินเตอร์
เพื่อนบ้านทั้งหมด
Link
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
yellowpages.co.th
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
unseentourthailand.com
the potted World
igetweb.com
-----[FreeSplanS.com]-----ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์-----
igetweb.com
Everything is Easy with Easy Branches.
igetweb.com
igetweb.com
igetweb.com
Free advertising
เพื่อนบ้านทั้งหมด
 หน้าแรก Home  รวมรูปภาพ Gallery  วีดีโอ Videos  บทความ Article  เว็บบอร์ด Webboard ติดต่อเรา contact us
view